Djurens Rätt
03 November 2015

Helspaltsgolv inte bäst enligt EU-kommissionen

EU-kommissionen har i dagarna beslutat att helspaltgolv inte får användas i strid med gällande djurskyddslagstiftning. Kommissionen har också gjort bedömningen att ett golv inte kan kallas en teknik, så det kan heller inte utnämnas till bästa tillgängliga teknik.

Förslaget kom upp under förhandlingar om ett referensdokument som ska definiera "bästa tillgängliga teknik" för den intensiva grisindustrin i EU och förslaget gick ut på att utnämna helspaltgolv (även kallat gödseldränerande golv) som den "bästa tillgängliga tekniken" för uppfödning - trots att dessa golv är sämst för djuren. Argument för helspaltgolven är att de är lättare att hålla rent och att göra sig av med avföringen, och att det därför ska bidra till minskade utsläpp.

Djurens Rätt och djurorganisationer runt om i Europa engagerade sig i frågan utifrån att det är oacceptabelt att europeiska myndigheter är beredda att offra djurskyddet för en metod som endast gagnar den intensiva grisindustrin.

– Grisar är nyfikna och intelligenta djur, som använder trynet till att utforska och böka i sin omgivning. De så kallade helspaltgolven, som är vanliga i grisindustrin i EU idag, försvårar användningen av strö i boxarna. Redan idag orsakar sysslolösheten och hårda golv beteendestörningar och sår hos en hög andel av grisarna, säger Cecilia Mille, internationellt ansvarig på Djurens Rätt.

Enligt EU-lagstiftningen är det sedan 2003 obligatoriskt att förse grisar med material som strö som de kan sysselsätta sig med, vila bekvämt på och bygga bo av innan de ska få ungar. Genom att utnämna spaltgolv som den "bästa tillgängliga tekniken" för uppfödning skulle EU-kommissionen gå emot sin egen djurskyddslagstiftning. Men så blir det alltså nu inte. 4 597 personer skrev på ett upprop via Djurens Rätts webbsida och var med och drev på det för djuren positiva beslutet.

Enligt svenska djurskyddsbestämmelser får inte golvet i en grisbox bestå av enbart spaltgolv, och även Nederländerna, Danmark och Finland har restriktioner. Det kommer i framtiden att komma ett dokument med tekniker som kan minska utsläpp, och några av dessa kan komma att användas på helspaltsgolv. Men det får alltså inte ske i strid med lagstiftningen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: