Djurens Rätt
17 March 2008

Hemköp - buräggsfria

Tack vare det beslutet slipper åtta - nio tusen hönor sitta i bur varje år. Om någon av de större kedjorna, som ICA eller Coop, skulle fatta samma beslut, skulle det innebära att många fler hönor än så skulle slippa ut ur burarna.

Så här sa Per Åkesson, försäljningschef på Hemköp i tidningen Fjäderfä 4/08:

"Vår bedömning är trots allt, att en bur är en bur och även om burarna är inredda är denna produktionsform inte lika bra som system för frigående höns. Vårt ställningstagande är helt enkelt att frigående hönshållning är bättre ur etisk synvinkel."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: