Djurens Rätt
25 April 2014

Hemlösa hundars situation lyft i EU-parlamentet

I förra veckan antog EU:s utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling (Agriculture Committee) med stor majoritet den resolution om hemlösa hundar som lagts av den italienska parlamentarikern Sergio Paolo Francesco. Utskottets ställningstagande formulerades i detta brev till detta brev till EU-parlamentets ordförande Martin Schulz.

I brevet uppmanar utskottet EU-kommissionen att ta fram riktlinjer för hur situationen med hemlösa hundar ska hanteras, och att ta fram en lösning som är i enlighet med de djurskyddsregler som finns inom EU. Ett konkret förslag är att alla EU:s medlemsländer ska ha infört obligatorisk märkning och registrering av hundar till år 2018.

EU-kommissionen uppmanas också att till den 31 juli 2019 ha utvärderat märkningen för att se vilka konsekvenser det har resulterat i för de hemlösa hundarna som är en problematik som är aktuell i flera EU-länder, bland annat Rumänien och Bulgarien.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: