Djurens Rätt
16 September 2021

Historiskt beslut i EU-parlamentet: Strategi för utfasning av djurförsöken på väg

Det kan låta bekant att EU vill fasa ut djurförsöken och det stämmer att detta inte är första gången som ämnet är på tapeten inom EU. Redan 2010 antogs det så kallade försöksdjursdirektivet med ett uttalat mål om att alla försök på levande djur ska ersättas fullt ut. Direktivet innehåller dock ingen strategi för hur eller när detta ska ske utan säger bara att övergången ska göras så snart det är vetenskapligt möjligt.

Under gårdagen röstade 667 av 687 närvarande ledamöter för en resolution som uppmanar EU-kommissionen att upprätta en EU-omfattande handlingsplan för aktiv utfasning av djurförsök inom vetenskapen, regulatoriska tester och undervisning. EU-kommissionen ska enligt resolutionen bilda en arbetsgrupp, som tillsammans med medlemsstaterna, industrin och forskare ska ta fram den strategi som ska fasa ut försöken.

Dela: