Djurens Rätt
30 January 2021

Historiskt beslut om minkfarmerna blir slutet för pälsdjursindustrin i Sverige

Fram tills igår har Sveriges hantering av smittspridning bland minkarna varit unik i ett europeiskt perspektiv. I Danmark resulterade smittspridningen på de danska minkfarmerna tidigt till avlivning av samtliga minkar och förbud mot uppfödning under 2021. I Nederländerna tidigarelades den redan planerade avvecklingen av minkfarmerna till slutet av 2020 på grund av omfattande utbrott av covid-19 bland minkarna i industrin.

Djurens Rätt har arbetat mot lidandet på minkfarmerna i decennier. Sedan i höstas när de första fallen av covid-19 på svenska minkfarmer upptäcktes har vi arbetat intensivt för att regeringen ska ta steget och stoppa uppfödningen av minkar, åtminstone så länge pandemin pågår. Onsdagens beslut är därför en viktig delseger i arbetet med att en gång för alla fasa ut och förbjuda den oetiska pälsdjursindustrin.

Vid sidan om ett beslut om stopp för uppfödning av nya kullar under 2021 så har regeringen också tillsatt en utredning för att studera smittskyddsrisker med djurhållningen både inom pälsdjursindustrin och inom animalieproduktionen i stort i Sverige. Myndigheterna ges fria tyglar att studera riskerna samt att föreslå såväl förändrad lagstiftning som finansiering för en eventuell avveckling av minkindustrin.

Även detta är ett kvitto på att Djurens Rätt gör skillnad. Ända sedan pandemin bröt ut har vi aktivt jobbat med att lyfta den uppenbara kopplingen mellan oetisk djurhållning och risken för spridning av så kallade zoonoser - sjukdomar och infektioner som kan spridas mellan djur och människor. Utredningen som regeringen nu har tillsatt öppnar för en rad olika förslag som kan förebygga spridning av zoonoser. Detta kan ske till exempel genom minskad intensitet i djurhållningen, genom nya hårdare krav på inhysningssystem eller rent av ett permanent förbud mot en viss typ av djurhållning, såsom ett förbud mot minkuppfödning.

Utredningens slutsatser och förslag ska presenteras den 28 februari 2021. Därefter har regeringen relativt kort tid på sig att lägga fram en proposition till riksdagen med skarpa förslag på åtgärder, om de inte vill riskera en svekdebatt före riksdagsvalet 2022. Djurens Rätt kommer att följa arbete med utredningen och göra allt vi kan för att eventuella progressiva förslag som utredningen lägger fram också blir verklighet.

Idag gläds vi åt att uppemot 600 000 minkar förskonas från ett liv i gallerbur inom den svenska pälsdjursindustrin under 2021. Bara det ger skäl nog att fira. Vad som händer under 2022 är såklart svårt att sia om. Men att covid-19 helt skulle ha eliminerats som en riskfaktor inom ett år är förmodligen inte troligt och myndigheterna bör föreslå stopp för uppfödningen av minkar även under kommande år. Därtill har utredningen öppnat en helt ny dörr för att en gång för alla sätta punkt för minkfarmerna genom en lagändring.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: