Djurens Rätt
06 February 2019

Hönor fick tår sönderklämda på Håkantorp Slakteri

”Fåglar med fastklämda tår återfinns ofta liggande på botten av buren med blöt och smutsig fjäderdräkt, döda eller nästan döda, nedtrampade av övriga fåglar” skriver en veterinär i den anmälan som har skickats till länsstyrelsen.

I anmälan går också att läsa att ”Dessa fåglar utsätts för mycket stort lidande”, rapporterar tidningen FoodMonitor.

Hönorna det handlar om är tidigare värphönor, hönor inom den svenska äggproduktionen som inte anses lönsamma längre. Det inträffar i regel när hönorna är omkring 1,5 år gamla.

Omkring 3,4 miljoner hönor slaktas årligen på svenska slakterier, en stor del av dem skickas till, och slaktas på, just Håkantorp Slakteri i Vara. Köttet från hönorna säljs som ”kokhöns” och används som råvara i livsmedelsindustrin i Sverige eller i andra länder.  

Tidningen FoodMonitor har under lång tid granskat de anmälningar som har riktats mot Håkantorp Slakteri och har kallat det för ett "skandalslakteri".

Här är några av de rubriker FoodMonitor har publicerat om slakteriet från 2014 fram till idag:

 • ”Hög dödlighet i Håkantorp Slakteri:s släp”
 • ”Höna hittades död vid tvättmaskinen på Håkantorp Slakteri”
 • ”Ännu ett fall med ihjälfrusna höns på Håkantorp slakteri”
 • ”Nytt fall med ihjälkvävda höns i transport till skandalslakteriet Håkantorp Slakteri”
 • ”Stort antal blödningar och frakturer upptäckta på Håkantorp slakteri”
 • ”1 000 höns dog av värmeslag och syrebrist i skandalslakteriet Håkantorp Slakteris transportbil”
 • ”Vad krävs för att Håkantorp Slakteri ska stängas?”
 • ”Nytt lass med ihjälfrusna höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri”
 • ”Stort antal fjäderlösa höns med fotskador på Håkantorp Slakteri”
 • ”Självdöda höns på Håkantorp Slakteri hade tecken på akuta frakturer”
 • ”Ihjälfrusna dåligt befjädrade höns på Håkantorp Slakteri”
 • ”Slakten på skandalslakteri får fortsätta”
 • ”Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri”
 • ”Länsstyrelsen förbjuder Håkantorp Slakteri att transportera och slakta fjäderfän”
 • ”12 000 hönor uppstallade på Håkantorp Slakteri var utan vatten i 12 timmar”
 • ”Rasade burar och kvävda höns i Håkantorp Slakteri:s lastbil”
 • ”Livsmedelsverket: Smutsiga burar på Håkantorp Slakteri – smittorisk”
 • ”1 658 höns otjänligförklarade på Håkantorp slakteri”
 • ”Hög dödlighet i transporter till Håkantorp Slakteri”
 • ”Håkantorp slakteri – en följetong i ihjälkvävda och ihjälfrusna höns”
 • ”326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl”
 • ”Trots åtalsanmälningar och vite – äggbranschen fortsätter anlita Håkantorp Slakteri”
 • ”Nytt fall med kvävda höns på Håkantorp Slakteri”
 • ”Frusna och döda höns på Håkantorp Slakteri”
 • ”Nytt fall med döda höns på skandalslakteri”
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: