Djurens Rätt
28 January 2019

Hönor frös ihjäl på djurtransport

Släpet hade lämnats öppet samtidigt som temperaturen utomhus låg runt noll, och slakteriets officiella veterinär skriver i sin anmälan att det i transporten fanns ett stort antal döda fåglar som enligt veterinär med ”stor sannolikhet” hade frusit ihjäl.

Enligt veterinärs anmälan, som refereras i tidningen FoodMonitor, är det väl känt att värphöns vid tidpunkten för slakt ofta är dåligt befjädrade och därför extra känsliga för låga temperaturer.

Hönorna inom äggproduktionen i Sverige dödas när de är cirka 1,5 år gamla, då anses de inte längre vara lönsamma. Omkring hälften av hönorna transporteras till ett slakteri för att dödas, och varje år dör mer än 10 000 hönor i samband med sådana transporter på grund av t.ex. skador eller bristfällig ventilation. De hönor som inte dödas på slakteri dödas genom att gasas ihjäl på gården.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: