Djurens Rätt
14 December 2021

Hönor pressas att värpa för stora ägg

En forskargrupp i Danmark har kommit fram till att hönor i äggfabriker pressas att värpa för stora ägg, vilket leder till skador på bröstbenen. Ett problem och lidande som tidigare kopplades till frigående höns och olyckor, men som nu har fastställts i alla typer av inhysningssystem, inklusive burhållning, på upp till 80 % av alla hönor. Problemen härrör från avel för produktion av för stora och för många ägg, vilket leder till lidande hos hönorna. Danska jordbruksministern frågar nu efter riktlinjer inom EU för att minska lidandet hos hönsen, rapporterar SVT, och tog upp frågan på ett möte med landsbygdsministrarna i EU igår, 13 december.

– Djurskyddslagen säger att avel som medför lidande är förbjudet, så det är hög tid för Sverige att stå bakom förslagen som jordbruksministern i Danmark gett. Mer åtgärder behöver ske inom EU. Men tills dess finns det möjligheter att också förbättra efterlevnaden av lagen i Sverige, säger Djurens Rätts riksordförande Camilla Bergvall. 

Den vanligaste hönshybriden som användes i den nya studien var Lohmann LSL Classic, som också är mycket vanlig i Sverige och säljs över hela världen. Hybriden är avlad för att lägga över 370 ägg under sitt korta liv på 1,5 år. Ett tyskt avelsföretag som arbetar internationellt avlar fram hönorna, vilket gör det svårt för enskilda lantbrukare att påverka aveln. Liknande system finns för de snabbväxande turbokycklingarna, som avlas fram av två stora företag för hela världens kycklingfabriker. 

Trots problemen som under lång tid upptäckts i ägg- och kycklingfabriker, har orsaken varit okänd. Att forskare nu med stor säkerhet kan koppla avel för hög produktion till lidande gör att pressen för att åtgärda problemen stärks internationellt. Det är för konsumenter omöjligt att välja bort sådan avel genom sina val, eftersom det inte syns vilken ras eller hybrid hönan var på äggförpackningarna. Även inom ekologisk produktion förekommer högproducerande hybrider. 

Det bästa sättet att vara säker på att inte bidra till hönors lidande är att välja bort äggen, säger Camilla Bergvall.

Djurens Rätts förslag på åtgärder

  1. Antagande av mål för att främja växtbaserade livsmedel och mål om halverad köttkonsumtion till 2030.
  2. Förbättra efterlevnaden av djurskyddslagen i Sverige genom uppdatering av föreskrifter och mer resurser till kontroller, i synnerhet för fjäderfä. 
  3. Arbeta för ett stärkt djurskydd inom EU genom att inrätta en djurskyddskommissionär och att förbjuda avel som främst fokuserar på hög produktion.

Vetenskaplig källa:

Thøfner I. C., Dahl J. & Christensen J. P. (2021) Keel bone fractures in Danish laying hens: Prevalence and risk factors. Plos one 16(8): e0256105.

 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: