Djurens Rätt
17 October 2012

Hönsburarna blir allt färre

Av Sveriges omkring 400 äggfabriker i Sverige är det 92 stycken som har hönorna i burar. För ett och ett halvt år sedan var de 115 stycken. Det har inneburit att 252 707 färre hönor föds upp i burar – det är fler hönor än det bor människor i Uppsala!

Det är den sjunkande efterfrågan på burägg som ligger bakom minskningen. Allt fler butikskedjor och kommuner väljer bort burägg i sina inköp, bland annat tack vare Djurens Rätts kampanj. Som en motreaktion på detta har landets burhönsuppfödare startat en ny organisation, kallad Moderna Ägg. Syftet är att försöka övertyga konsumenter och inköpare om buräggens fortsätta existensberättigande.

Moderna Ägg presenterade för en månad sedan en marknadsundersökning som visade att svenska folket värderar att hönorna som värper ägg är friska. De påstår även att hönor i burar är friskare än frigående, vilket skulle betyda att konsumenterna egentligen vill ha burägg. Men det är oklart om det verkligen är så. Moderna Ägg hänvisar till en undersökning som gjorts på SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, för omkring tio år sedan då många bytte burar mot frigående. Under den perioden blev sjukdomsincidens och dödlighet hög i de nya besättningarna. Den här studien har fått kritik för att några enstaka, stora sjukdomsutbrott, som inte berodde på inhysningssystemet, har snedvridit statistiken. De frigående systemen var också nya och många misstag gjordes. Att hönor i burar skulle vara friskare än frigående hönor tillbakavisas av SVA, som menar att Moderna ägg saknar belägg. Det är också viktigt att komma ihåg att fysisk hälsa inte är allt. Såväl forskaren som låg bakom SVA-studien som Svenska Äggs VD menar i den här artikeln att frigående system har stora djurskyddsfördelar:

Therese Schultz, vd för branschorganisationen Svenska Ägg, tycker att man ska välja de billigare buräggen om man värderar ekonomin högt. Bursystem innebär också hög stall- och livsmedelshygien samt mindre flockar. I en bur sitter 8 eller 10 hönor medan uppemot 30 000 frigående hönor ibland hålls i samma flock.
- Men om man värderar hönsens rörelsefrihet är det så klart bättre att välja ägg från frigående produktionssystem.

Dela: