Djurens Rätt
14 July 2016

Hot är aldrig acceptabelt

En kampanj från organisationen Djurrättsalliansen om komjölk har skapat starka reaktioner på sociala medier. Under en diskussion på Facebook uttryckte sig en kontaktperson från Djurens Rätt på ett sätt som inte är acceptabelt och på ett sätt som representanter för Djurens Rätt inte ska göra.

Oavsett om kommentaren var ett försök till en liknelse om hur mjölkproduktionen går till eller inte så är formuleringar som är, eller kan uppfattas som, hot om våld mot andra aldrig acceptabla inom Djurens Rätt. Organisationen har en tydlig värdegrund byggd på icke-våld, denna värdegrund gäller alla förtroendevalda inom organisationen och gäller också hur vi debatterar med andra i sociala medier.

Djurens Rätt tar allvarligt på den uppkomna situationen. Vi har varit i kontakt med vår kontaktperson och kommit överens om att han med omedelbar verkan lämnar sitt förtroendeuppdrag i organisationen. Samtidigt med detta så intensifierar vi det redan påbörjade arbetet med att sprida vår värdegrund ytterligare inom organisation så att liknande situationer inte uppstår igen. Det är alltid de goda argumenten som ska vinna en diskussion och ingen ska behöva utsättas för hot eller känna obehag för sina åsikters skull.

Djurens Rätts Facebooksida har nästan 340 000 följare vilket gör oss till en av de största organisationerna på Facebook i Sverige. Vi hör också till de sidor i Sverige med flest interaktioner i varje vecka. Detta gör att vi har ett särskilt stort ansvar för att bidra till ett bättre diskussionsklimat på sociala medier i Sverige. Det ansvaret är vi beredda att ta och vi hoppas att fler vill vara med på tåget. För att citera ett stort svenskt företag: Vi älskar sociala medier, men hatar hat.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: