Djurens Rätt
24 November 2015

Hudiksvalls kommun sätter stopp för djurcirkus

Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren.

- Inte bara vilda djur, utan också tamdjuren far illa av cirkuslivet. De ständiga transporterna, förvaring i trånga och ofta provisoriska utrymmen, hård träning och stressen av höga ljud och ljus är ingen lämplig miljö för något slags djur, säger Charliene Kiffer (V) som skrivit motionen vilken ligger till grund för beslutet.

Flera kommuner, som Tranås och Västervik, har tidigare försökt förbjuda att kommunens mark hyrs ut till cirkusar med djur eller vilda djur men fått besluten upphävda i förvaltningsrätten. Nu är förhoppningen att beslutet blir verklighet i Hudiksvall. 

– Det här visar att Hudiksvall är en modern kommun som ligger i spets vad gäller synen på djurhållning, säger Charliene Kiffer.

Djurens Rätt driver sedan i våras en kampanj mot att vilda djur hålls på cirkus.Kampanjen har nått över 85 000 namnunderskrifter.

- Vi har länge sett ett stort engagemang från allmänheten i den här frågan. Det är mycket glädjande att se att även kommunerna nu börjar ta ställning. Djur hör inte hemma i en cirkusmiljö och vårt mål är, i ett första steg, att vilda djur ska förbjudas på cirkus, säger Peter Nilsson, kampanjsamordnare på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: