Djurens Rätt
12 June 2020

Hundratusentals djur exporteras från Sverige för slakt i andra länder

I samband med Live Animal Transport Awareness Day den 14 juni uppmanar Djurens Rätt landsbygdsminister Jennie Nilsson att stoppa exporten av levande djur från Sverige till länder utanför EU och att arbeta för att transporter av levande djur till slakt ersätts av transport av kött.

Sommaren är här och med den värmen. Transporter är alltid påfrestande för djur och med höga temperaturer förvärras situationen. De senaste månaderna har det rapporterats om hemska situationer där djurtransporter på grund av den rådande coronasituationen blivit stående vid gränser i köer på uppåt 20 timmar. Från Sverige exporterades förra året hundratals grisar i syfte att slaktas i andra länder, hundratals nötdjur i avelssyfte och närmare en halv miljon hönor för slakt.

- Jag hoppas att Sverige visar på handlingskraft genom att liksom Nederländerna stoppa exporter av levande djur till länder utanför EU. De är helt onödiga och de leder till stort lidande som kan undvikas. Branschen borde också ta sitt ansvar genom en överenskommelse om ett slut på all export av levande djur, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Nyligen beslutade Nederländernas motsvarighet till Livsmedelsverket att neka tillstånd till djurtransporter från Nederländerna till länder utanför EU. Anledningen är att myndigheten inte litar på att djuren får de pauser som de enligt lagstiftningen (EUs slaktförordning 1/2005) ska ha rätt till. Det är medlemsstaternas skyldighet att neka tillstånd till export av djur om det saknas försäkringar om att reglerna om djurvälfärd kommer levas upp till under transporten ända till slutdestinationen.

EU-kommissionen har i de senaste revisionsrapporterna om export av levande djur till länder utanför EU, både på fartyg och på land, rapporterat om utbredda regelbrott mot transportförordningen.

Från Sverige exporteras dräktiga kvigor till länder där de ska användas i mjölkindustrin. Under 2019 exporterades 349 nötdjur i avelssyfte från Sverige till Storbritannien. Nästan 200 nötdjur exporterades dit i samma syfte under första kvartalet 2020. År 2012 exporterades närmare 1 000 nötdjur från Sverige till Ryssland och ytterligare drygt 600 till Pakistan och Turkiet. År 2019 exporterades 700 grisar från Sverige för att slaktas i Polen och 780 grisar för att slaktas i Tyskland. Över 400 000 fåglar exporterades under 2019 från Sverige för att slaktas i Polen, Tyskland och Nederländerna.

Vanligtvis är det hönor från äggindustrin som inte längre anses som lönsamma som exporteras för slakt. Flera miljoner dagsgamla kycklingar exporteras varje år från Sverige för vidare uppfödning i ägg- och kycklingindustrierna i länder som Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern och Tjeckien.

För drygt ett år sedan röstade Europaparlamentet igenom en resolution om att EU-kommissionen och medlemsländer ska ta fram en strategi för att ersätta transporter av levande djur till slakt med transporter av kött

- EU-parlamentet har skickat en tydlig signal till både kommissionen och medlemsstaterna. Det är inte en dag för tidigt för Sverige att påbörja det viktiga arbetet med att utarbeta en plan för att ställa om till att transportera kött istället för levande djur. Då djur ska slaktas borde det minsta vi begär vara att de slipper en stressande transport. Det finns andra lösningar om bara djurens behov ges större utrymme, säger Linda Björklund.

Djurens Rätt arbetar för

  1. Ett slut på all svensk export av djur till länder inom och utanför EU. Regeringen bör liksom Nederländerna ta beslut om att all export av djur till länder utanför EU ska stoppas. Den svenska ägg-, mjölk- och köttbranschen måste sluta exportera djur från Sverige till länder i och utanför EU i avelssyfte, för vidare uppfödning eller för slakt.
  2. En omställning från transport av levande djur till transport av kött. Regeringen bör i samarbete med andra aktörer påbörja det viktiga arbetet med att ta fram en strategi för att ställa om till att transportera kött istället för levande djur.

Läs Djurens Rätts skrivelse till landsbygdsminister Jennie Nilsson här

 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: