Djurens Rätt
20 January 2021

Hur ser djurvälfärden ut hos matkasseföretagen?

Matkassar tillhör en grupp företag som ofta profilerar sig med höga standarder på sina produkter. Då 94 % av alla djur som används i livsmedel är kycklingar är det viktigt att fråga sig hur matkassarna ligger de till när det kommer till att ta mer ansvar för kycklingarna de köper in?

I den nya rapporten Vad gömmer sig i din matkasse? rankas matkasseföretagen på svenska marknaden efter hur de arbetar med kycklingvälfärd genom European Chicken Commitment (ECC). Över 200 företag i Europa har valt att jobba med ECC och därmed ställa nya minimikrav på kycklingbranschen. I rapporten framgår att av de 13 granskade matkassarna har 5 företag valt att arbeta med kriterierna för ECC. Bland dessa företag hittar vi både svenska matkassar såväl som globala jättar.

Ett av företagen i topp i rankingen är Matkomfort. För Henrik Isaksson, grundare av Matkomfort, så är djurvälfärd och hållbarhet prioriterade frågor. Det har med andra ord inte varit någon tvekan kring hur de ställer sig till ECC.

– Det känns väldigt bra att vi på Matkomfort kan att ligga i framkant och fortsätta att driva branschen med matkassar framåt. Att arbeta med ECC är ett naturligt steg för oss, säger Henrik Isaksson, kock och grundare av Matkomfort.

Andra svenska matkassar som hamnar i toppen av rankingen är Veckansmiddag och Årstiderna. I topp hittar vi även de globala matkasseföretagen Marley Spoon och Hello Fresh som också levererar sina kassar i Sverige, vilket innebär att de globala företagen har hårdare kriterier för kycklingarnas välfärd än flera av de svenska företagen.

Mest häpnadsväckande är att Linas matkasse, som är Sveriges största matkasse, Linas Matkasse fortfarande inte har några krav på bättre djurvälfärd för kycklingarna. Hittills har de heller inte visat något intresse för att gå framåt med frågan. Detsamma gäller flera andra svenska matkassar. Bland de matkassar som ännu inte arbetar med ECC finns till och med några som försöker profilerar sig som djurvänliga och hållbara alternativ.

– Det är bekymrande att Sveriges största matkasse Linas Matkasse inte tar sitt ansvar i frågan men däremot positivt att de globala jättarna visar vägen. Vi vet att svenska konsumenter efterfrågar bättre djurvälfärd och hoppas att fler matkassar börjar lyssna på konsumenternas önskemål, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: