Djurens Rätt
27 May 2018

Hur ser forskningsläget ut idag vad gäller alternativa metoder för djurförsök?

Det finns idag välutvecklade alternativ som har ersatt vissa djurförsök men vi har i nuläget inte alternativa metoder för att ersätta alla former av djurförsök. Djurens Rätt anser att djur inte är försöksobjekt och att mer resurser måste satsas på att ta fram alternativa metoder.

Staten avsätter årligen 13 miljoner kronor årligen för att utveckla alternativa metoder för djurförsök vilket är småsummor i jämförelse med totalbeloppet som satsas på forskning och utveckling. (ca 43 miljarder årligen i statliga medel och mer än det dubbla från näringslivet.)

Sverige lyder under det EU-direktiv som säger att samtliga djurförsök ska fasas ut så snart det är tekniskt möjligt att göra så.

Stina Oredsson är professor vid biologiska institutionen vid Lunds universitet och är väl insatt både i historien och i framtiden vad gäller djurförsök på Djurens Rätts rikskonferens berättade hon om en del av de metoder som används.

Det finns alternativ till djurförsök inom en rad olika forskningsområden som kemikalietestning, grundforskning och läkemedelstestning. Stina berättade bland annat om cellodling som är en vanlig metod inom kemikalietestning, där celler odlas utanför kroppen.

Hon ställer också frågan om hur djurförsök och djurfria metoder ska definieras. Är det är att djur inte används direkt i försöken eller att varken djur eller produkter från djur används? Serum från kalvfoster, matriegel som extraheras från möss och anti-kroppar från råttor, möss, getter och kaniner är t.ex. vanliga produkter inom cellodling. Djuren används inte direkt men forskningen baseras ändå på produkter som tas från djur.

Det är inte så enkelt som att säga att djurfri forskning är den som inte använder djur direkt i försöken menade Stina Oredsson och tryckte på att det är viktigt att vi inte bara går över till sådan cellodling där cellerna ändå kommer från djur.

Att varken djur eller produkter från djur används i försöken, det är djurfri forskning för mig

Vidare menade Stina att alternativa metoder skall definieras i två grupper. 1 - Forskning utan djur men med produkter från djur och 2 - forskning helt fri från djur. Detta måste bli tydligt för både allmänhet, politiker och forskare.

De nya metoder som utvecklas bör ligga i den andra kategorin menade Stina som också gav en uppmaning till Sveriges regering att göra som Holland och införa ett slutdatum för testning av kemikalier på djur.

Stina Oredsson bedriver sin forskning helt utan djur – läs artikeln om cancerforskaren som fick nog.

Håller du med om att Sverige behöver utarbeta en nationell övergripande handlingsplan för utfasning av djurförsök? Skriv under vårt upprop här!

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: