Djurens Rätt
06 July 2017

Hur ser framtidens livsmedelspolitik ut?

Seminariet inleddes med att Fredrik Hedenus, forskare vid Chalmers, presenterade köttkonsumtionens klimatmässiga konsekvenser - för det är just köttet som är den stora boven i dramat.

– Strunta i matsvinnet, prata om det vi äter, avslutade Fredrik Hedenus sitt anförande.

I regeringens proposition 2016/17:104 om en livsmedelsstrategi för Sverige konstaterar regeringen att vi behöver göra arbeta mot en hållbar köttkonsumtion. Men vad innebär en hållbar köttkonsumtion i praktiken och hur kan den utformas i relation till livsmedelsstrategin.

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) menade att växtbaserad mat borde vara en av de bärarna delar i regeringens livsmedelsstrategi och lyfte fram att strategin till stora delar fortfarande är ett oskrivet blad - det behövs press på regeringen och alla aktörer som jobbar med strategin. Livsmedelsstrategin fyller ett tomrum sa Sofia Arkelsten och lyfte bl.a. upp vikten av alla de nya aktörer och entreprenörer som utvecklar vegoutbudet och nya produkter (ett ämne som kommit upp på flera seminarier under årets Almedalsvecka).

I frågan om en skatt på kött rådde olika meningar mot en hållbar köttkonsumtion. Axel Hallberg från Grön ungdom sa att det som släpper ut och skadar miljön också ska kosta och där vore en skatt på växthusgaser en lösning, vilket andra i panelen inte höll med om. Mer konsensus fanns i kritiken mot EU:s subventioner av animaliska produkter. Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet, kallade subventionerna är pinsamma.

– Politiken ska inte subventionera någon matproduktion alls, det är ganska pinsamt att det görs idag. Lösningen ligger i att angripa den politik som skapar problemen från början, sa Joar Forssell.

Att livsmedelsstrategin är en stor och komplicerad fråga blev tydligt i debatten, liksom att - med Fredrik Hedenus dystra framtidsspaning som grund - något behöver göras. Frågan om hur kommer med all säkerhet att fortsätta diskuteras.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: