Djurens Rätt
08 April 2014

Hur står de ut? Ny kampanj för hönorna i Polen

I samband med att kampanjen Jak one to znoszą? (Hur står de ut?) lanserades släpptes också en dokumentation från en av de största äggproducenterna i Polen, som bl.a. levererar ägg till företaget Kaufland - en kedja med fler än 1 000 affärer i Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Polen, Rumänien, Bulgarien och Kroatien.

Bilderna från hönsanläggningarna visar döda och ruttnande hönor i burarna, andra hönor som nästan helt saknar fjädrar och en räcka andra oegentligheter - helt enkelt vilket djurplågeri som äggkonsumtionen orsakar.

Totalt hålls 38 miljoner hönor för storskalig äggproduktion i Polen (i Sverige är det 6,5 miljoner), varav 90 procent hålls i s.k. inredda burar. Dokumentationen som gjorts visar dock att trots att Polen övergått från oinredda till inredda burar så finns det väldigt mycket kvar att göra för att hönornas situation ens ska kunna kallas dräglig.

Bakom avslöjandet och kampanjen står organisationen Otwarte Klatki och materialet har de publicerat på sajten www.jakonetoznosza.pl. Missförhållandena är anmälda till myndigheterna, och organisationen uppmanar nu Kaufland att sluta sälja ägg från hönor som hålls i burar.

Lördagen den 12 april arrangerar Otwarte Klatki demonstrationer i tio av Polens största städer för att ytterligare sätta fokus på frågan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: