Djurens Rätt
24 April 2020

Idag tänker vi inte bara på de djur som utsätts för försök, vi agerar också

Många ser på djurförsök som ett nödvändigt ont i strävan efter nya, säkra och tillförlitliga mediciner mot sjukdomar som kan drabba oss själva och dem vi älskar. De flesta håller med om att det är etiskt problematiskt att medvetet utsätta djur för lidande men anser att det trots allt kanske är oundvikligt till exempel i kampen mot covid-19. 

Frågan är bara om argumentationen håller? Hur länge till kan vi motivera djurförsök som något oundvikligt för att ta fram nya mediciner? Många alternativa metoder till djurförsök har redan visat sig vara billigare, betydligt effektivare och mer tillförlitliga för medicinutveckling än vad djurförsök någonsin har varit. Redan nu sker tester till exempel med datormodeller eller kemiska metoder istället för eller vid sidan av djurförsök. Kravet på djurstudier som det ser ut idag har kommit att bli allt mer ifrågasatt under corona-epidemin, både på grund av att det tar så mycket tid och att det ändå inte ger några säkerhetsgarantier. 

Det blir allt svårare att hävda att plågsamma djurförsök är nödvändiga för att ta fram nya läkemedel. Särskilt när det egentligen handlar om politiska prioriteringar. Vi kan välja att satsa på alternativa metoder nu genom ökade anslag till metodutveckling så att fler forskningsprojekt om alternativa metoder blir av. Vi kan också ta fram en nationell handlingsplan för att staka ut vägen mot helt djurfri forskning. Vi har ett val och vi har mycket att vinna på att satsa tidigt, exportera bra metoder till andra länder och därmed ta den internationella ledarrollen för övergången till djurfri forskning. Och det är våra förtroendevalda som behöver ta tag i frågan på riktigt. 

Idag tänker jag och många med mig på alla de djur som utsätts för lidande eller berövas sina liv i forskningens namn. Men på Djurens Rätt tänker vi inte bara, vi agerar också. Idag kan du hjälpa oss att påverka politikerna genom att skriva under för att regeringen ska ta frågan på allvar och satsa mer på djurfri forskning. Uppropet skickas till regeringen i början av nästa vecka.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: