Djurens Rätt
13 November 2015

Imorgon tänds det eld på tjurarnas horn

Toro de Jubilo är en tradition där tjurars horn sätts i brand – men traditioner rättfärdigar naturligtvis inte djurplågeri. Organisationer från hela världen har protesterat men ännu inte lyckats stoppa Toro de Jubilo, trots att djurrättsaktivister förra året också kedjade sig fast i stolparna där tjurarna binds fast för att försöka stoppa djurplågeriet.

Vill du så här i sista sekunden försöka stoppa årets Toro de Jubilo så skicka iväg ett mail till Spaniens ambassad i Sverige på emb.estocolmo@maec.es.
Vi lägger till och tar bort e-postadresser från sidan i takt med att de slutar fungera eller att vi får tips på alternativa e-postadresser att skicka till.

Det går bra att skriva ditt hjärtas mening på engelska, annars finns ett förslag till text här:

Señoras y señores,

En el siglo XXI no puede aceptarse que la crueldad de los animales sirva de entretenimiento o para conservar las tradiciones populares como por ejemplo ocurre cada año en Júbilo Toro en Medinaceli (Soria).

La crueldad animal nunca es aceptable en ninguna cultura civilizada. España por este motivo se está ganando una reputación “de país bárbaro” que puede afectar a una de sus más importantes fuentes de ingresos  como es el Turismo. Como extranjeros, un país que permite este tipo de actos nos hace desconfiar de su gente y verlo como un país violento y peligroso que disfruta de la tortura y sadismo.

Si se sigue permitiendo y promoviendo este tipo de fiestas de sangre, en las que un indefenso animal en maltratado y humillado, aconsejaré a los demás que se unan a mi boicot hacia el Turismo y el Comercio español. Insto a las distintas Administraciones  españolas que tengan competencia a que hagan cumplir las leyes que prohíben la crueldad y el abuso de animales, incluido los que se producen  en las Fiestas Tradicionales.

Es el momento  en que todas las regiones de España se suscriban a esta doctrina ética  que forma nuestro mundo civilizado en la que patrimonio, arte, religión y entretenimiento nunca pueden justificar la muerte y la tortura.

Muchas gracias,
[ditt namn och var du kommer från]

Här är en översättning till svenska via Google Translate (då det äger rum redan imorgon så har vi inte lagt tid på att översätta mer ordentligt):

Mina damer och herrar,

I XXI århundradet är det oacceptabelt att djurplågeri tjänar underhållning eller att bevara folkliga traditioner sådana som inträffar varje år i Toro Jubilo i Medinaceli (Soria).

Djurplågeri är aldrig acceptabelt i alla civiliserade kultur. Av denna anledning Spanien vinner ett rykte "barbar land" som kan påverka ett av sina viktigaste inkomstkällor är turismen. Som utlänningar gör ett land som tillåter denna typ av verksamhet vi försiktiga med sitt folk och ser det som en våldsam och farlig land som åtnjuter tortyr och sadism.

Om du fortfarande tillåta och främja sådana blod fester, där ett försvarslöst djur i misshandlade och förödmjukade, råda andra att gå med min bojkott av spanska turism och handel. Jag uppmanar de olika spanska myndigheterna har behörighet att genomdriva lagar mot grymhet och djurmisshandel, inklusive de som produceras i traditionella festivaler.

Det är den tid då alla regioner i Spanien prenumerera på denna etiska lära som är vår civiliserade värld där kulturarv, konst, underhållning och religion aldrig kan rättfärdiga dödandet och tortyren.

Tack så mycket,
[Ditt Namn och var du Kommer from]

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: