Djurens Rätt
31 March 2014

Imorgon träder förbudet mot sexuella övergrepp på djur i kraft

Djurskyddslagsutredningens förslag om ett förbud har dragit ut på tiden. Men den 20 februari röstade riksdagen igenom ett förbud mot sexuella handlingar på djur.

- Ett långt arbete av organisationer som Djurens Rätt har nått resultat, och det finns alla anledning att glädjas. Lagen stärker skyddet för djuren och underlättar rättsväsendets möjligheter att ingripa, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Straffet för den som döms efter den 1 april 2014 är böter eller fängelse i högst två år. Den som bryter mot förbudet kan också förbjudas att ha djur, och djuret eller djuren kan omhändertas.

Det svenska förbudet togs bort 1944 och övergreppen har fram till nu endast varit straffbara om de har kunnat klassas som djurplågeri - vilket i praktiken inneburit att endast fall då djuret fått allvarliga fysiska skador har kommit i fråga. Under 2000-talet har Djurens Rätt anmält enskilda fall av övergrepp på djur, i flera skrivelser krävt en lagändring och vårt lobbyarbete var en bidragande orsak till att den första riksdagsmotionen om ett förbud mot djurpornografi skrevs år 2002.

2004 fick den dåvarande Djurskyddsmyndigheten för första gången ett uppdrag av regeringen utreda frågan om sexuellt utnyttjande av djur. Djurens Rätt överlämnade tre år senare 13 000 namnunderskrifter till stöd för ett förbud, och samlade ihop upp mot 10 000 protestmail under året därefter. 2008 resulterade Djurrättsalliansens arbete mot sexuella övergrepp på djur att landsbygdsminister Eskil Erlandsson gick ut i tidningen Expressen och utlovade ett förbud.

Arbetet mot sexuella övergrepp på djur - år för år

2001

Djurens Rätt anmäler två videofilmer Justitiekanslern för olaga våldsskildring, och kräver i en skrivelse att djurskyddslagen ändra. I en skrivelse till demokratiminister Britta Lejon tar vi upp framställan, innehav och förmedling av djurpornografiskt material – och vi JO-anmäler regeringen för sitt icke-agerande i frågan.

2004

Sveriges Veterinärförbund, Lantbrukarnas riksförbund, Svenska kennelklubben, Djurskyddet i Sverige och Djurens Rätt kräver en ändrad lagstiftning. Djurskyddsmyndigheten får regeringens uppdrag att utreda frågan.

2005

Regeringsuppdrag att utreda frågor om sexuellt utnyttjande av djur (Jo2004/1377, 1378) överlämnades av Djurskyddsmyndigheten den 28 april 2005.

2006

Djurens Rätt anmäler återigen ett enskilt fall av sexuellt övergrepp på djur.

2007

Djurskyddsmyndighetens avlägger sin andra rapport den 18 januari och föreslår ett förbud mot sexuella övergrepp på djur. I rapporten föreslår man att övergreppen ska förbjudas genom skrivningar i djurskyddslagen och i brottsbalken. Samma dag som Djurskyddsmyndigheten avlade sin rapport överlämnade Djurens Rätt en skrivelse till regeringen och krävde ett snabbt agerande i riksdagen. Djurens Rätt överlämnar på hösten 13 000 namnunderskrifter mot djurpornografi till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

2008

Djurens Rätt drar igång en webbkampanj för ett förbud, och upp emot 10 000 protestmail skickas till jordbruksministern. Organisationen Djurrättsalliansen gör stora och viktiga insatser, bl.a. arrangerar man en demonstration mot sexuella övergrepp på djur i samband med Djurens dag 2008. Tidningens Expressens artikelserie leder fram till att dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson utlovar ett förbud.

2009

Frågan fanns med i regeringens kommittédirektiv inför utredningen av djurskyddslagstiftningen, där Djurens Rätt var med och lyfte frågan och formulerade förslag på ny lagstiftning.

2010-2011

Djurens Rätt följer och påverkar arbetet med utredningen.

2013

Regeringen föreslår ett förbud mot sexuella övergrepp mot djur enligt utredningens förslag.

2014

Den 1 april träder förbudet i kraft.

Läs mer

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: