Djurens Rätt
28 June 2013

Industriell fiskproduktion - ett växande problem

Industriell fiskproduktion, eller så kallad odlad fisk, är en metod som ökar i omfattning. Enligt en rapport från Earth Policy Institute så producerades det världen över 66 miljoner ton "odlad" fisk under 2012. Det var första gången i historien som mängden "odlad" fisk översteg produktionen av nötkött (63 miljoner ton). Lite drygt 60 procent av alla fiskar som hålls i industriell produktion finns i Kina.

Trenden är tydlig, menar Earth Policy Institute; de "odlade" fiskarna fortsätter att öka i omfattning. och om den nuvarande trenden består så kommer en majoritet av de fiskar människan äter att ha fötts upp i industriell fiskproduktion istället för att ha fångats i havet till år 2015.

Men det finns många problem associerade med fiskodlingarna. Fiskarna utsätts för ett stort lidande orsakat av trängseln och sysslolösheten i inhägnaderna, där ensamlevande rovfiskar hålls i grupper om tiotusentals individer i stor trängsel.

Många av de slaktmetoder som används innebär också lidande och stress för djuren, vilket bland annat en ny utredningen från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, precis konstaterat. När "odlade" fiskar ska slaktas i Sverige bedövas de först i ett koldioxidbad, vilket är mycket smärtsamt och tar lång tid. I Norge är användandet av koldioxid som bedövningsmedel förbjudet. Även andra metoder, som att bedöva fisken med elstötar eller att använda slagmaskin, bedöms också som till plågsamma för djuren.

Fiskarna dödas sedan genom att få gälbågarna uppskurna. Eftersom bedövningsmetoden är ineffektiv är det inte ovanligt att detta sker när fiskarna är vid fullt medvetande - något som strider mot den svenska djurskyddslagen.

Industriell fiskproduktion anses ofta vara en miljövänlig verksamhet, men detta beror till stor del på vilka fiskar som hålls i produktionen. Vissa arter, som den i Kina populära silverkarpen, föds upp med vegetabilier, medan andra fiskar, som lax, är köttätare och föds upp på andra mindre fiskar - som i sin tur har fångats i det vilda i stora mängder.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: