Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_4
20 January 2023

Inför EU-möte: Stå upp för en ambitiös djurtransportlagstiftning Peter Kullgren

Den 30 januari samlas ministrar från EU:s medlemsländer i jordbruks- och fiskerådet. Sverige är sedan 1 januari ordförandeland och leder därmed mötet. Något Djurens Rätt ser som oroväckande är att en punkt om transport av levande djur letat sig in på agendan, och har med anledning av det  tillsammans med andra svenska organisationer skickat en skrivelse till landsbygdsminister Peter Kullgren.

På EU-nivå är det mycket som händer inom djurpolitiken. Inte minst pågår en översyn av djurskyddslagstiftningen där EU-kommissionen under andra halvan av 2023 ska presentera en rad lagförslag. En del i denna översyn rör djurtransporter där en av flera förhoppningar är att lagförslaget som läggs fram kommer innehålla ett förbud mot transport av levande djur till länder utanför EU. Det är ett nödvändigt steg att ta för att beakta den senaste vetenskapen och för att vara i linje med EU:s gröna giv och strategin Från jord till bord.

Men på initiativ av länderna Portugal, Spanien, Italien, Lettland, Litauen, Rumänien och Frankrike väcks nu frågan i ministerrådet om att fortsatt tillåta export av levande djur till länder utanför EU. Detta riskerar att underminera tidigare ambitiösa ställningstaganden såsom en rådsslutsats från 2021 och ett positionspapper från 2022.

Djurens Rätt är besvikna och oroade över att se frågan lyftas och hoppas att Sverige genom landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) kommer stå upp för välfärden hos de miljarder djur som varje år transporteras inom och utanför EU:s gränser. Därför skickar Djurens Rätt tillsammans med andra organisationer nu en skrivelse där vi vädjar om att landsbygdsministern under mötet ska lyfta en rad argument och nyckelfrågor som inte får glömmas bort i diskussionen om transport med levande djur.

Det är omöjligt att säkerställa tillämpning av EU-lagstiftningen utanför EU:s gränser, och fruktansvärda scenarion kommer fortsätta utspela sig så länge transporterna tillåts. Här är några uppmärksammade exempel på händelser från de senaste åren:

  • Fartygen Karim Allah och Elbeik där 2 600 nötkreatur dog eller avlivades efter att ha varit fast till sjöss i över tre månader.
  • Stoppet i Suezkanalen som omfattade 16 fartyg med djurtransporter och som orsakade att tusentals får dog.
  • Fartyget Queen Hind som kapsejsade i november 2019 nära hamnen i Midia i Rumänien vilket ledde till att fler än 14 000 får drunknade.

Europeiska medborgare har under årtionden krävt att exporten ska upphöra, bland annat genom kampanjer som Stop the Trucks och No Animal Left Behind. Kampanjen Stop the Trucks samlade fler än en miljon namnunderskrifter för ett slut på de långa, plågsamma djurtransporterna, varav 140 000 namn kom från Sverige.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: