Djurens Rätt
23 September 2021

Inför toppmötet: Ekonomiska styrmedel nödvändiga i omställningen av livsmedelssystemet

Intäkter från klimatskatt ska stötta omställning av jordbruket och sänka priserna på växtbaserad mat

Inför FNs sammankomster under Food Systems Summit och klimatkonferensen COP26 uppmanar Djurens Rätt, tillsammans med ett 100-tal organisationer och företag, ledarna i de 50 länder med högst köttkonsumtion per capita i ett gemensamt öppet brev att ledarna ska överväga klimatskatt på kött- och mejeriprodukter. Intäkterna från skatten ska gå till klimatåtgärder inom jordbruket samt till att sänka priserna på hälsosam och växtbaserad mat i respektive land.

Uppmaningen sker genom ett öppet brev, där förslagen åtföljs av en bakgrund och ett förslag på genomförande. Brevet skickas digitalt till regeringarna i de 50 länder som har högst köttkonsumtion per capita vilket Sverige ingår i. Brevet adresseras till presidenter, statsministrar och ministrar med ansvar för ekonomi, klimat och jordbruk i alla berörda länder. I Sverige skickas brevet till statsminister Stefan Löfven. Avsändare är Carbon Pricing Food Coalition, som är namnet på koalitionen av undertecknande organisationer och företag.

– Det är av högsta vikt att de länder som har så en hög konsumtion av kött nu tar ansvar och vidtar åtgärder. Den svenska livsmedelsstrategin kan se bra ut på papper, men i praktiken används den huvudsakligen för att fortsätta stötta animalieindustrin. Det är skamligt på så många plan. Växtbaserad mat är framtiden, och produktionen och förädlingen borde ha fått regeringens stöd för länge sedan, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Subventioner, investeringar och offentlig upphandling måste användas rätt

Djurens Rätt uppmanar i ett annat brev inför COP26, undertecknat av ett 50-tal organisationer, världens ledare att styra bort stöd och subventioner i lantbruket från djurfabriker och istället stödja produktionen av växtbaserad mat. Investeringar inom den senare sektorn behöver uppmuntras tydligare för att gynna utveckling och innovation av nya produkter. Ett mycket viktigt styrmedel som lyfts i brevet är den offentliga upphandlingen, där mycket kan göras för att minska upphandling av animalier till förmån för mer växtbaserat.

Ytterligare läsning

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: