Djurens Rätt
18 August 2022

Inför valet - vilka riksdagskandidater är djurvänliga?

I riksdagsvalet kan alla röstberättigade personer rösta på ett parti, men det är även möjligt att personrösta på en av partiets kandidater som kandiderar till riksdagen från den egna valkretsen.

Djurens Rätt har bjudit in riksdagspartierna till att låta de fem översta kandidaterna för varje parti i respektive valkrets att svara på en enkät om deras intresse för att driva djurskyddsfrågor om de blir invalda i riksdagen. Kandidaterna fick svara på frågan "Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?" Därtill kunde de kryssa i vilka av åtta av Djurens Rätt utvalda prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda.

208 personer har besvarat enkäten, varav 203 kvalificerade sig som djurvänliga kandidater. Samtliga partier och valkretsar finns representerade bland svaren.

Stort intresse för riksdagens djurskyddsforum

Över 70 procent av de svarande har tackat ja till att bli inbjudna till riksdagens djurskyddsforum om de bli valda. Djurskyddsforum är ett nätverk av riksdagsledamöter med särskilt intresse för djurpolitiska frågor.

– Det är glädjande att så många av riksdagskandidaterna visar ett stort intresse för att verka för djuren under kommande mandatperiod. Jag hoppas att de som tar plats i riksdagen efter valet kommer att hålla fast vid detta och fatta viktiga beslut för djuren, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Frågorna som de svarande riksdagskandidaterna var mest intresserade av att verka för rörde att öka de statliga anslagen för utveckling av alternativa metoder samt att ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsök. Det svalaste intresset hos kandidaterna är att verka för en minskad köttkonsumtion.

– Att halvera köttkonsumtionen är den absolut största förutsättningen för att kunna stärka djurskyddet. Det är oroande att en så stor andel av kandidaterna inte har högre ambitioner gällande de miljontals djur som årligen föds upp i djurfabriker i Sverige, avslutar Camilla Bergvall.

Här kan du läsa mer om vilka kandidater som platsar in på listan.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: