Djurens Rätt
01 March 2017

Inga fängelsestraff för djurplågeri under 2016

År 2015 utdömdes 93 straff för djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen i Sverige. Av dessa 93 fall var det endast vid tre tillfällen som fängelsestraff utdömdes, detta trots att det ofta handlade om allvarliga brott med stort lidande inblandat. Och dessa tre gånger gällde brotten sällskapsdjur - hundar eller katter - i inget fall lantbruksdjur. Istället för fängelsestraff utdömdes villkorliga domar, samhällstjänst, skyddstillsyn eller dagsböter.

När tidningen Metro nu gjort en kartläggning av domar gällande djurplågeri eller brott mot djurskyddslagen under 2016 ser siffrorna än mer dystra ut. För trots antalet domar ökade med 13 stycken - från 93 till 106 - så minskade antalet fängelsestraff från 3 till 0 - inte en enda person dömdes till fängelse för djurplågeri i Sverige under 2016.

På två år har alltså tre personer dömts till fängelse för djurplågeri trots att djuren i många fall utsatts för både långvarigt och grovt lidande, ett tecken på att rättsväsendet inte prioriterar dessa brott så som de borde göra.

Djurens Rätt anser att djur har alltför låg status i det svenska rättssamhället. Vi arbetar för att djur i lagstiftningen ska ses som varelser med individuella rättigheter. Vi anser att djur ska ha processuella rättigheter, dvs. att det ska finnas någon som ska kunna företräda dem och överklaga beslut som går djur emot. Vi vill också bl.a. att det ska finnas specialutbildad polis och specialutbildade åklagare som ska handlägga anmälningar och utredningar om brott mot djur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: