Djurens Rätt
14 October 2022

Inga konkreta förbättringar för djuren från majoritetspartierna

Sverige har stora behov av att förbättra djurvälfärden och Djurens Rätt har lyft tio förslag på förbättringar. Att avveckla minkindustrin, ta fram en handlingsplan för omställning till djurfria forskningsmetoder och att göra det förbjudet att hålla hönor i burar är exempel på viktiga punkter. Dessa tre exempel är frågor som olika partier i majoriteten före valet sagt sig vilja verka för. Men om djurpolitik i Tidöavtalet hittar vi endast ett stycke.

Djurvälfärdsutredning:
"En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden.”

– Det ges inga löften om konkreta förbättringar för de djur som föds upp i svenska djurfabriker. Tvärtom öppnar formuleringar i avtalet för att Sverige skulle kunna sänka sina djurskyddskrav, vilket är oroande. Det skulle i så fall kunna handla om att ta bort betesrätten för kor, något KD tidigare uttryckt att de vill se över, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Vidare lyfts i stycket att regeringen samtidigt ämnar ”förbättra den globala djurvälfärden”.

Det är populärt bland politiker att tala om att djurvälfärd ska förbättras någon annanstans och att det egna landets djurvälfärd är bäst på alla plan. Det är en retorik som vi hör från många regerande partier även i andra länder, men faktum är att Sverige halkar efter i flera viktiga frågor. Nu behövs konkreta åtgärder för att stärka djurskyddet, säger Camilla Bergvall.

Med tiden kommer den gemensamma djurpolitiken från SD, M, KD och L att klarna. Det finns stora behov av att förbättra djurvälfärden i Sverige. Djurens Rätt fortsätter att följa utvecklingen och kommer att driva på för att politiken ska arbeta med de tio punkter vi har identifierat som särskilt prioriterade.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: