Djurens Rätt
28 February 2022

Inga skarpa förslag i Jordbruksverkets utredning – minkfarmerna fortsatt högriskverksamhet

I samband med att avelsförbudet på minkfarmer 2021 presenterades fick Jordbruksverket ett regeringsuppdrag om att utreda smittrisker i Sveriges djurhållning och komma med förslag på åtgärder. Regeringen förtydligade i mars 2021 att det skulle vara prioriterat att utreda minkfarmernas risker och åtgärder för att förhindra dessa. Idag den 28 februari publicerades regeringsuppdraget, men förslagen på åtgärder är få. Djurens Rätt önskar att Sverige skulle gå längre genom att exempelvis avveckla minkfarmerna en gång för alla. 

Jordbruksverket presenterar sju åtgärder där fjäderfä, gris och mink pekas ut som de djurhållningar med störst risker. Exempelvis föreslås att krav på smittskyddsåtgärder ska införas i förprövningen av byggande av nya anläggningar. Men det förslaget och övriga förslag gör inte något åt situationen just nu, där minkfarmer kommer börja avla fram nya minkar redan under kommande vecka, enligt Djurens Rätt.

– Vi hade önskat förslag om ett tydligt förbud mot minkfarmer, eller åtminstone fortsatt avelsförbud. Minkfarmer är en onödig verksamhet full av lidande som har risker inom både smittskydd och djurhälsa, särskilt i relation till coronapandemin. Förslaget om förprövning med smittskydd i åtanke ger dock möjlighet att begränsa byggandet av nya djurfabriker och minkfarmer, vilket är ett litet steg i rätt riktning, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Den 8 februari presenterade Djurens Rätt en egen rapport om smittspridning med fokus på djurfabriker, och med förslag på åtgärder som både ser till framtida hållbarhet inom djurvälfärd och folkhälsa. Rapporten lanserades under ett webbinarium med ett efterföljande panelsamtal om politikens roll för arbetet framöver. 

– Djurens bästa måste tas till hänsyn i arbetet för att minska smittrisker i samhället. De åtgärder som skulle göra störst skillnad för att minska riskerna i Sverige är att avveckla minkfarmerna samt att halvera köttkonsumtionen. Politisk handlingskraft krävs fortfarande och jag uppmanar politikerna att agera kraftfullt utifrån både myndigheternas förslag och Djurens Rätts rapport, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätts förslag i korthet:

  1. Återinför avelsförbud på minkfarmer och sätt ett slutdatum för att hålla minkar i bur.
  2. Inför ett slutdatum då mer än 100 djurenheter* inte längre får hållas på samma gård, för att minska antalet företag med storskalig djurhållning.
  3. Inför avståndskrav mellan gårdar som har samma djurarter för att minska riskerna för smittspridning dem emellan.
  4. Inför ett slutdatum för när djur inte längre får transporteras i mer än fyra timmar, för att minska spridning av smitta över landet.
  5. Inför mål i livsmedelsstrategin om halverad köttkonsumtion till 2030.
  6. Rikta om subventioner från kött- och mejeriproduktion till att främja svensk odling och förädling av växtbaserade proteiner.
  7. Ge ökade anslag till djurfri forskning och ta fram en handlingsplan för att minska antalet djur som används i djurförsök.

* En djurenhet är exempelvis en ko, 10 minkhonor eller 100 höns i enlighet med Miljöprövningsförordning (2013:251). Idag krävs redan anmälan om verksamhet av miljöskäl om mer än 100 djurenheter hålls på en gård (exempelvis 100 kor, 1000 minkhonor eller 10 000 höns).

 

Läs Djurens Rätts rapport “Åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker – och förbättra djurvälfärden” 

Djurens Rätt har under utredningens arbete haft kontinuerlig kontakt med myndigheterna för att delge underlag om riskerna med den typen av djurhållning som finns i Sverige idag.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: