Djurens Rätt
03 April 2014

Ingen lodjursjakt i Gävleborgs län

Totalt sex lodjur skulle skjutas under licensjakten i Gävleborgs län som skulle ha startat den 11 mars. Men i motsats till Naturvårdsverket, som fattade beslutet om licensjakten, så ansåg Djurens Rätt att lodjursstammen inte ökar i Gävleborgs län annat än i ett kort perspektiv och att en licensjakt inte var berättigad. Därför överklagade Djurens Rätt i Gävle beslutet till Förvaltningsrätten, och jakten stoppades i väntan på rättens beslut.

Nu står det klart att jakten inte blir av.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter får licensjakt på lodjur endast gälla perioden från och med den 1 mars till och med den 31 mars, och då Naturvårdsverkets överklagan till Förvaltningsrätten inte har vunnit laga kraft innan 31 mars så blir årets licensjakt inte av, tack vare Djurens Rätts överklagan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: