Djurens Rätt
12 June 2013

Ingen minkfarm i Hjo

Den lantbrukare i Hjo Kommun som ansökt om tillstånd att öppna minkfarm har dragit tillbaka sin ansökan om att även få hålla minkar. Ansökan gäller nu enbart en utvidgning av befintlig verksamhet med kycklinguppfödning.

"Miljöprövningsdelegationen vill särskilt uppmärksamma er på att verksamhetsutövaren har dragit tillbaka den del av ansökan som avser minkuppfödning. Det innebär att minkuppfödningen inte kommer att prövas och inte kommer att ingå som den i det beslut som miljöprövningsdelegationen meddelar", skriver Länsstyrelsen i Västra Götalands län i sitt yttrande som nu gått på remiss.

Detta betyder att 6 000 minkar slipper födas upp varje år för deras päls på en ny minkfarm i Hjo.

Djurens Rätt är väldigt glada över lantbrukarens beslut att dra tillbaka sin ansökan och hoppas att del av beslutet var en insikt om att minkar omöjligt kan utöva sina naturliga beteenden i små burar.

Dock vill vi tydligt ta avstånd ifrån de hot och det våld som lantbrukaren och dennes familj utsatts för. Djurens Rätt är en icke-våldsorganisation som uteslutande jobbar med demokratiska och lagliga metoder för att förändra djurs situation.

Vi vill passa på att tacka alla som deltog i protesterna genom att mejla länsstyrelsen sina synpunkter, det skickades över 150 mejl och ytterligare några till riksdagspolitiker. Att 7 av 10 svenskar vill ha ett förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige är väldigt tydligt.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: