Djurens Rätt
13 June 2012

Ingen ny paragraf för minkarna

Idag var det debatt och beslut om djurfrågor i riksdagen (debatten har vi sammanfattat i vår blogg).

Rörande minkar fanns en motion från Matilda Ernkrans (S) m.fl. som menade att minkar "som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Minkar ska dessutom ha tillgång till vatten att simma i".

Om motionen vunnit bifall hade det inneburit förändringar för minkarna som hade gjort det svårt att hålla minkar på pälsfarmer på det sätt som det görs idag.

Motionen avslogs dock i riksdagens omröstning med röstsiffrorna 172 röster för avslag och 92 röster för motionen. Vänsterpartiet och Miljöpartiets ledamöter (38 stycken) avstod från att delta i voteringen efter att deras motion blivit nedröstat i ett tidigare skede. 43 ledamöter var frånvarande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: