Djurens Rätt
07 March 2016

Ingen ökad köttförbrukning under 2015

Jordbruksverkets preliminära beräkningar för 2015 är nu klara. Vissa förändringar syns mellan de olika fyra stora köttslagen, men totalförbrukningen ligger oförändrad. År 2015 förbrukade svensken i genosmsnittt 87,3 kg kött per person och år, jämfört med 87,3 kg för 2014. Förbrukningen av griskött minskade med knappt ett kilo medan fågelkött ökade med motsvarande mängd.

Vidare konstaterar Jordbruksverket att andelen kött från Sverige tycks fortsätta öka. Något som förklaras med att faktorer som hållbarhet, hälsa och trygghet har fått ökat fokus.

- Det är givetvis glädjande att se att köttförbrukningen verkar ha slutat öka. Något som är skrämmande är dock att många människor fortfarande verkar tro att svenskt kött skulle vara någon garanti för att djuren behandlats väl. När det kommer till att konsumera djurvänligt är det bara vego som innebär en garanti för djuren, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Importen av flera köttslag minskade under 2014, exempelvis nötkött. Importen av nötkött ökade dock igen under 2015 medan importen av griskött fortsatte att minska.

Förbrukningen av kött refererar till åtgången i slaktad vikt och därför inte samma sak som konsumtion av kött.

Trender

Jordbruksverket listar följande trender som menas kunna ha på verkan för en minskad total köttkonsumtion.

  • En ökad andel vegetarianer eller konsumenter som medvetet minskar sin köttkonsumtion.
  • En ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel ger dyrare köttinköp, och kött är ett relativt priskänsligt livsmedel.
  • Andelen svenskt kött av förbrukningen ökar, och liksom ekologiskt kött ger detta högre utgifter för kött vilket skulle kunna leda till att hushållen äter lite mindre kött.
  • Köttproduktionen och dess påverkan på klimat och miljö har fått ökad uppmärksamhet.
  • En växande andel offentliga kök inför köttfria dagar.
  • Ett ökat fokus på hur maten påverkar vår hälsa, bland annat med utgångspunkt i Livsmedelsverkets kostråd.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida.

Ät mer vego!

Sms:a VEGO till 72 120 och få hem Djurens Rätts kostnadsfriainspirationsmagasin i brevlådan.

Dela: