Djurens Rätt
14 November 2013

Insatser för djur i Östeuropa

En pojkes död i Rumäniens huvudstad Bukarest aktualiserade i september i år landets problem med hemlösa hundar (även om mycket som tyder på att det inte var hemlösa hundar som dödade pojken) vilket vi uppmärksammade på vår Facebooksida. Och den 17 september deltog Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom i en diskussion om situationen i Rumänien i radioprogrammet P1-morgon.

Förslagen till de lösningar som presenteras, som inkluderar massavlivningar, lämnar mycket att önska. Djurens Rätt skickade redan i juni 2011 en skrivelse till Rumäniens regering där vi formulerade det så här: "the current attempts to control stray dog population are both barbaric and ineffective. Thousands of dogs have died or been badly injured in the process and the number of dogs on the streets did not fall since the remaining ones were not neutered but continued to breed. Neutering is the only solution proven to control stray dog population".

Även i Bulgarien finns en liknande problematik med hemlösa hundar, och där har Djurens Rätt inlett ett samarbete med organisationerna Intimate With Nature Society, IWNS, och Dobro surtse ("Gott Hjärta" på bulgariska). Det finns i Bulgarien en ny förordning som legaliserar s.k. "shelters" för tusentals hundar under bar himmel. Dobro surtse fruktar att detta kommer utsätta hundarna för regn och snö, undernäring, stimulansbrist, höga ljudnivåer och nästan inga vaccinationer eller veterinärvård.

Djurens Rätt bistår därför organisationen Dobro surtse i ett rättsfall som rör detta i Bulgariens högsta förvaltningsdomstol, mot lokala myndigheter och Sofia kommun.

– Vi har hjälpt Dobro surtse med efterforskningar kring EU-lagstiftningen och skickat brev till myndigheterna, säger Cecilia Mille, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt. Eftersom EU:s lagstiftning visade sig otillräcklig för att skydda hemlösa djur är nästa steg att kontakta Europarådet för att undersöka om Konventionen om skydd för sällskapsdjur kan användas för att hjälpa hundarna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: