Djurens Rätt
13 June 2013

Inspektioner på minkfarmer 2011

Djurens Rätt har granskat samtliga inspektionsprotokoll och kan konstatera att regelefterlevnaden på minkfarmerna är bedrövlig. Bara tre av 32 farmer klarade sig utan anmärkningar.

  • Döda och/eller skadade minkar hittades på 7 av 32 farmer.
  • Giltigt tillstånd saknades för 16 av 32 farmer.
  • Bristande journalföring, 3 av 32 farmer.
  • För små burar, 6 av 32 farmer.
  • Föremål för sysselsättning saknades på 15 av 32 farmer.
  • Bristande gödselhantering, 4 av 32 farmer.
  • Avlivning som strider mot gällande föreskrifter och orsakar lidande för djuren praktiserades på 4 av 32 farmer.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att varannan farm vid inspektionen saknade tillstånd för hela verksamheten. Lika många uppfyllde inte det lagstadgade kravet på föremål för sysselsättning. Tolv procent fick anmärkningar för att de inte avlivar djuren på rätt sätt, och en farm av fem hade för små burar. På 22 procent av farmerna hittades döda och/eller skadade djur.

Detta står i stark kontrast till den bild som minkfarmarna strävar efter att visa upp. Med så dålig lagefterlevnad är det svårt att ta branschens återkommande löften om skärpning på allvar.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: