Djurens Rätt
12 April 2017

Inte längre tillåtet att äta hundar och katter i Taiwan

Taiwans parlament har röstat igenom nya regler som förbjuder slakt av hundar och katter för deras kött. Det nya regelverket är en del i arbetet med att stärka Taiwans djurskyddslag.

Personer som bryter mot de nya reglerna kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år, och dessutom få deras namn och fotografi publicerade offentligt.

Lagstiftningen är den första av sitt slag i Asien. Sedan 2001 finns redan en lag i Taiwan som förbjuder försäljning av kött och päls från hundar och katter för "ekonomiska syften".

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: