Djurens Rätt
06 September 2018

Inte längre tillåtet att avliva friska hundar och katter i Portugal

Avlivandet av friska hundar eller katter har diskuterats under flera år och kommuner i Portugal har getts två år på sig att etablera djurhem och att ta fram steriliserings- och adoptionskampanjer som ska minska avlivandet av friska djur.

Men efter de två åren är det fortfarande flera kommuner där detta inte är på plats, och nu har landet infört en lag som förbjudet avlivandet av friska djur. Förbudet träder i kraft den 1 oktober i år.

Lagen hyllas på sina håll men har också kritiserats för att inte lösa problematiken med hemlösa djur. Kritiska röstar frågar som om det är värre att avliva ett friskt djur, eller om det är värre att hålla det på ett kommunalt djurhem resten av sitt liv om hunden eller katten inte går att omplacera.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: