Djurens Rätt
20 August 2017

Inte längre tillåtet att hålla handjur av nötdjur uppbundna

Orsaken till kravet på lösdrift är enligt Jordbruksverket att ”det är svårt att hålla handjur rena när de står uppbundna, vilket påverkar djurskyddet och djurhälsan negativt. Djurens rörelsefrihet och möjlighet till sociala interaktioner är också betydligt mer begränsad när de står uppbundna jämfört med om de hålls i lösdrift. Det finns dessutom en risk att en uppbunden tjur inte får tillräckligt med motion, eftersom det inte finns något krav på bete eller annan utevistelse för tjurar”.

Kravet på lösdrift för stutar och tjurar började gälla den 1 augusti 2017 men infördes i djurskyddsföreskrifterna redan år 2007 med en övergångstid på 10 år. Anledningen till det var att ge berörda djurhållare rimlig tid att anpassa sin djurhållning till lösdrift.

Det är sedan tidigare inte heller tillåtet att hålla nötdjur som är yngre än 6 månader, varken hon- och handjur, uppbundna. Hondjur över 6 månaders ålder får dock fortfarande hållas uppbundna och det finns inget slutdatum för ett stopp på det. I Sverige hålls omkring 30 procent av korna i mjölkindustrin uppbundna under större delen av året.

– Det är positivt att tjurarna och stutarna inte längre får hållas uppbundna. Precis som Jordbruksverket påpekar så begränsas djurens möjligheter till naturligt beteende, som rörelse och sociala kontakter, starkt av att stå fastbundna. Det gäller även för korna och därför hoppas jag att vi snart får se ett slutdatum även för när de inte får hållas uppbundna, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: