Djurens Rätt
25 April 2015

Internationell djurparksorganisation agerar mot Japans delfinjakt

Delfinjakten i japanska Taiji gjordes känd genom dokumentärfilmen The Cove och har sedan dess kritiserats världen över. En del av kritiken har riktats mot WAZA, World Association of Zoos and Aquariums, den gemensamma organisationen för världens djurparker där bl.a. svenska Kolmården, Skansen, Parken Zoo, Borås djurpark, Universeum och Nordens Ark är medlemmar.

En av WAZA:s medlemsorganisationer har nämligen varit JAZA, Japanese Association of Zoos and Aquariums, vilket är den organisation som har använt den kritiserade metoden att fånga in och jaga delfiner.

WAZA har fått utstå kritik för sin koppling till delfinjakten och nu verkar kritiken har gett resultat då JAZA har stängts av som medlemsorganisation. Bakom beslutet finns också en juridisk process av organisationen Australia for Dolphins, vilket lett fram till att WAZA stängt av sin japanska medlemsorganisation på grund av att den tillåter akvarier att köpa delfiner som fångats vid Taiji.

Beslutet, även om det just nu är en avstängning och inte definitiv uteslutning, väntas ha stor betydelse då 40 procent av alla delfiner som fångats in i Taiji köps in av akvarier anslutna till WAZA, vilket nu inte längre blir möjligt. Personer insatta i situationen uttrycker en förhoppning om att detta kan vara början på slutet för den kritiserade jakten på delfiner.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: