Djurens Rätt
04 April 2023

Internationell uppmaning till EU:s chefsveterinärer: Sätt djurvälfärd på agendan och delta aktivt i EU:s arbete med ny djurskyddslagstiftning

Djurens Rätt är initiativtagare och har tillsammans med tolv andra organisationer skickat ett brev till EU:s chefsveterinärer. De uppmanas att sätta viktiga djurvälfärdsfrågor på agendan under det kommande CVO-mötet i april och att aktivt delta i den pågående lagstiftningsprocessen på EU-nivå. 

Sveriges ordförandeskap i EU innebär också att Sveriges officiella chefsveterinär (CVO), Lena Hellqvist Björnerot, Jordbruksverket, är ordförande för gruppen av chefsveterinärer i EU, den så kallade CVO-gruppen. Inför CVO-gruppens planerade möte i Varberg den 25-28 april, har Djurens Rätt tagit initiativ till ett gemensamt brev med uppmaningar till chefsveterinärerna. Tillsammans med Djurens Rätt skriver ytterligare tolv inflytelserika djurrätts- och djurskyddsorganisationer med verksamhet i andra EU-länder och globalt, under brevet.

– Med det här brevet skickar vi tydliga uppmaningar till EU:s chefsveterinärer inför deras möte med tema hållbarhet. Djurvälfärd är en viktig del av hållbarhet och jag hoppas att hela CVO-gruppen inspireras av brevets innehåll, till att sätta djurens bästa på agendan och till att använda de möjligheter de har att bidra till en stärkt djurvälfärd på EU-nivå,  säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

I brevet uppmanas EU:s chefsveterinärer att sätta viktiga djurvälfärdsfrågor på agendan och att aktivt delta i den pågående lagstiftningsprocessen på EU-nivå. De bjuds också in till att delta i ett möte med undertecknande organisationer för att diskutera brevets innehåll tillsammans. Följande delar tas upp i brevet:

  • En minskad köttkonsumtion och högre välfärd för en säker och hållbar livsmedelsproduktion
  • Ett pälsfritt Europa
  • Ett slut på burhållning av djur
  • Stärkt djurskydd för fiskar
  • Ett slut på de plågsamma djurtransporterna
  • Stärkt djurskydd vid slakt

Brevet i sin helhet kan läsas här. 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: