Djurens Rätt
13 February 2015

Interpellationsdebatt om djuromsorgsprogrammet för grisar

Deltog i debatten gjorde; Jens Holm (V), Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Emma Nohrén (MP).

Här kan du se debatten i sin helhet.

Sven-Erik Bucht pratade om den svenska modellen som något vi ska vara stolta över och betonade att djuromsorgsprogrammet ett försök som pågår och inget som han som minister skall och bör lägga sig i. Han framhöll att djurskyddet ska vara fortsatt starkt och lyfte också problematiken kring den höga dödligheten bland smågrisar.

Jens Holm inledde med att påpeka att djuromsorgsprogrammet går under en missledande beteckning då det syftar till att sänka ambitionerna i svensk djurskyddlagstiftning. Förslaget inkräktar på paragraf 4 i djurskyddslagen som ger djuren möjligheten till ett naturligt beteende.

Han framförde även att det som kännetecknar den svenska modellen just är högre nivåer på djurvälfärd och ställde frågan -Vad vi har kvar att vara stolta över om vi gör avkall på detta?

Holm fick medhåll av Emma Nohrén (MP) som också menade på att den goda djurhållningen är det som är konkurrenskraften inom svensk djurhållning. Nohrén påpekade också att det finns forskning som visar på andra lösningar för problemet med hög dödlighet bland spädgrisar och framhöll att avelsdjur som är framtagna för ett ge större kullar är en bakomliggande problematik.

Förslaget om en ny djurskyddslag kom också upp under dagens debatt och där höll landsbygdsministern med om att det behövs en ny lagstiftning men betonade att detta måste få ta tid.

Omsorgsprogrammet för grisar innehåller bland annat förslag om fixering av suggor, fler grisar på samma område och att kultingarna tas från suggan tidigare.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: