Djurens Rätt
19 May 2016

Intervju med Kim Stallwood

2014 kom boken "Growl: Life Lessons, Hard Truths, and Bold Strategies from an Animal Advocate" ut. Den är skriven av Kim Stallwood, en person med 40-års erfarenhet av engagemang inom djurrättsrörelsen och som innehaft ledande positioner i flera stora djurorganisationer som Compassion in World Farming, Cruelty Free International och People for the Ethical Treatment of Animals. I boken berättar han om sin resa som djurrättsaktivist och de erfarenheter som han har dragit av detta.

– Growl är både en memoar och ett manifest. En memoar över mitt engagemang inom djurrättsrörelsen sedan 70-talet och ett manifest där jag skriver om de fyra begrepp som jag identifierat som nödvändiga för framgång - Medkänsla, Sanning, Icke-våld och Rättvisa.

I boken beskriver Stallwood Medkänsla inte som en rofylld känsla, utan som vikten av att identifiera sig med den utsatte och inse att något behöver göras. Sanning är att vara sann mot sig själv, att inte blunda utan att göra det som behöver göras. Icke-våldet är att vi inte kan bli en del i djurförtryckets våldsamma språk och handlingar. Och Rättvisan handlar i boken om lagen och lagstiftningen - djuren behöver skyddas inte bara genom individers handlingar utan också av lagen och staten.

Dessa fyra begrepp spelar en central roll i din bok, men är det något av dem som är mer avgörande för att vara en framgångsrik aktivist?
– Nej, för mig är de fyra integrerade värderingar och begrepp som hänger ihop. Jag kan inte se att det går att värdera något mer än det andra, det är totaliteten som är viktig.

Du skriver i boken till en ung Kim Stallwood som precis börjat på sin bana som djurrättsaktivist. Om du kunde tala med honom idag, vad är det viktigaste du skulle säga utifrån vad du lärt dig nu?
– Jag skulle inte se det så mycket som ett brev till mig själv utan mer som boken jag önskar att jag hade kunnat läsa när jag var ung. Den är en sammanställning av de lärdomar jag har dragit. När du är ung är du argare och otåligare och jag tror att åren som går för med sig vissa fördelar som gör att du kan reflektera mer över vad du har gjort och över dina erfarenheter. 
– Jag tror samtidigt att det är nödvändigt att jag gjorde allting som jag gjorde då för att komma dit där jag är idag, även om jag ångrar en del av sakerna. Men om jag läst Growl när jag var yngre kanske jag hade kunnat spara 5 till 10 år av ineffektivt djurrättsarbete.

I boken skriver du också om veganism, och att du ser det mer som ett verktyg än ett mål i sig. Varför är detta en viktig distinktion att göra?
– För mig är veganism en resa, inget mål. Det är viktigt att vara vegan och det är det enda du kan vara om du bryr dig om djur. Jag uppmanar alla att vara så mycket veganer som de kan. Men du är alltid i en kontinuerlig process av att vara vegan, jag tror aldrig att du på riktigt "är vegan". Det är för mig som att säga att du är en färdig kristen. Så jag ser de mer som en målsättning.
– Jag menar inte att detta ger dig rätt att äta saker som inte är veganskt, men jag ser en fara i att du mentalt och emotionellt går in för mycket i att "vara vegan". Jag ser det som sagt mer som en målsättning och något jag hela tiden strävar mot. Denna insikt gör att jag känner mig mer bekväm som vegan nu än någonsin än tidigare.

Du har varit aktiv i djurrättsrörelsen under 40 år. Från din synvinkel, vad är det viktigaste som djurrättsrörelsen har åstadkommit?
– Frågan om djurs rättigheter, och att vara vegan, är mycket mer välkänd nu än tidigare. Det är inte längre något okänt eller en marginaliserad fråga utan något accepterat i samhället. Det är långt kvar, men det är en framgång att vi har kommit dit vi är.

Följdfrågan är naturligtvis vilka som är de största utmaningar som vi har framför oss?
– Den absolut största är att göra djurrätt till en politisk fråga. Vi som rörelse och vi som individer kommer inte att förändra världen eller lagarna i några länder. Vi måste rösta in partier och politiker som har som mål att förändra den lagstiftning som rör djuren. Det är de som kommer att förändra saker. Och det måste vara viktigt för människor att rösta på dem, det krävs sympatiserande i maktställning som vet att om de tar djurvänliga beslut så kommer de att bli uppskattade.
– Djuren finns redan idag i det politiska samtalet, men de som pratar för djuren är de som utnyttjar dem. Det är inte vi som är där. Det måste vi ändra på, det är viktigt. Annars kommer lagen alltid att stanna vid djurutnyttjarnas intressen, inte att skydda djuren så som de borde.

Det är väldigt många unga människor som har ett brinnande engagemang för djuren. Vad skulle du ge för råd till dem för att bli så effektiva aktivister som möjligt?
– Läs på och lär dig så mycket du kan. Tror inte att djurrättsrörelsen startade idag, det finns en historia och mycket kunskap att ta vara på. Ibland tror vi att vi vet allt bara för att vi sett bilder på en lidande gris eller kyckling, men det finns mycket att lära om den politiska kontext som gör att de fortfarande sitter där och att lära om hur vi kan få ut dem därifrån.
– Många unga som är veganer och djurrättsaktivister tror att de redan vet allt, det gjorde jag också när jag var ung. Men det är viktigt att utgå från att vi inte vet allt, det gör ingen av oss. Vi måste alla fortsätta att läsa och att lära oss.

Som att läsa boken Growl?
– Haha, ja, det är förstås det jag borde svarat på den frågan.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: