Djurens Rätt
05 March 2012

Iowa lagstiftar mot filmande på djuranläggningar

Som vi skrev i vår blogg i förra veckan har rörliga bilder från djuranläggningar blivit ett växande och allt viktigare redskap för djurrättsrörelsen världen över, och i USA är det flera organisationer som använt detta som ett viktigt verktyg.

Som ett resultat av detta har nu flera stater i USA börjat diskutera ett förbud mot denna verksamhet – bland dem Illinois, Indiana, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York och Utah. Men det är staten Iowa som blivit den första att införa ett förbud.

Det lagen förbjuder är att ta sig in i en djuranläggning med uppsåt att i hemlighet dokumentera vanvård av djur. Det blir också olagligt att i en jobbansökan ljuga om syftet med anställningen, vilket är ett sätt som djurrättsaktivister använt för att få tillgång till djuranläggningen. Den som bryter mot den nya lagen kan dömas till 1 års fängelse.

Tidigare diskuterades att man skulle lagstifta mot att överhuvudtaget dokumentera djurhållning utan tillstånd till anläggningens ägare, men så långt gick man inte – nu handlar det om att man inte får göra det på ett "fraudulent manner" (ungefär: bedrägligt eller olagligt sett). Lagen anses inte heller hindra anställda på djuranläggningar från att rapportera vanvård av djur till myndigheterna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: