Djurens Rätt
15 May 2018

Island återupptar sin valjakt – planerar att fånga 191 valar under 2018

Island och Norge är de två enda länder i världen som har en kommersiell valjakt - Japans valfångst sker med vetenskapliga argument, även om de är kraftigt ifrågasatta.

Efter att inte ha genomfört någon jakt på valar under de senaste två åren kommer Island i år att återuppta valfångsten och planerar under 2018 att fånga och döda 191 sillvalar, en art som anses hotad.

Under 2018 planerar Island att fånga och döda 191 sillval, en art som är kategoriserad som starkt hotad. Bakom beslut ligger nya möjligheter att exportera valkött till Japan.

Sigursteinn Masson från organisationen International Fund for Animal Welfare säger till tidningen The Guardian att de är besvikna över beslutet, som varken har stöd i en efterfrågan från marknaden eller i opinionen på Island.

Islands valjaktssäsong inleds den 10 juni.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: