Djurens Rätt
07 August 2013

Italien diskuterar skärpt djurförsökslagstiftning

De förändringar i djurförsökslagstiftningen som Italiens parlament har antagit hör, enligt tidningen Nature, till de mest strikta i världen och förbjuder uppfödningen av primater, hundar och katter till djurförsök, med enstaka undantag. Lagen skulle också förbjuda försök som medför smärta för djuren utan att bedövning används.

Enligt tidningen Nature kan lagstiftningen gå stick i stäv med EU:s regler för djurförsök, och forskare som citeras i tidningen hotar med att dra Italien inför EU-domstolen om lagen träder i kraft.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: