Djurens Rätt
21 December 2021

Italien förbjuder pälsdjursfarmer

Efter många års hårt arbete, det första förslaget om ett förbud mot pälsdjursfarmer i Italien lades redan 2011, har landets regering nu antagit en lag som innebär att beslutet om ett tillfälligt stopp för landets pälsdjursuppfödning fram till den 31 december 2021 omvandlas till ett permanent stopp för pälsdjursuppfödningen i landet.

"We have put an end to a cruel, anachronistic, unjustifiable industry that has no more reason to exist in a civil society where the value of respect for animals, as sentient beings, is always more widespread and rooted.
– Simone Pavesi, LAV

Den nya lagen säger att all pälsdjursuppfödning förbjuds i Italien från den 1 januari 2022. Landets fem sista pälsfarmer har till den 30 juni 2022 på sig att avveckla sin verksamhet och kommer att kompensera ekonomiskt när det ställer om sin verksamhet.

Majoriteten av svenskarna är oroade för smittspridning från storskalig djurhållning, det visar en opinionsundersökning från Novus. Djurens Rätt har tagit fram ett åtgärdspaket till regeringen för att förhindra att pandemier som covid-19 ska uppkomma framöver. I åtgärdspaketet ingår bland annat en uppmaning om att sätta ett slutdatum för att hålla minkar i bur i Sverige.

– Det är dags att vi stänger ner djurfabrikerna för att förhindra nästa pandemi. Inte minst är minkfarmerna något som regeringen måste prioritera att stänga ned. Både för att lyssna på samhällets oro för smittspridning men också för att stärka djurskyddet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: