Djurens Rätt
26 July 2018

Jaktkritikerna och Djurens Rätt vill stoppa jakten på grund av skogsbränderna

Djurens Rätt, tillsammans med Jaktkritikerna, är mycket oroliga för de vilda djurens situation i de län av Sverige där det just nu pågår stora skogsbränder. Med anledning av den extrema värmen och torkan, samt de pågående skogsbränderna är de vilda djurens situation just nu oerhört pressad.

Därför tillskriver Jaktkritikerna och Djurens Rätt Miljödepartementet, Naturvårdsverket samt berörda länsstyrelser, som är ansvariga för viltvården i Sverige. Flera länsstyrelser har redan beslutat om licensjakt på björn om endast tre veckor. Jaktkritikerna har hittills överklagat sju länsstyrelsers beslut om licensjakt på björn, samt begärt inhibition på grund av nu rådande omständigheter.

Brunbjörnen är sedan 2015 en rödlistad art i Sverige. Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om licensjakt på björn till länsstyrelserna i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdena. Det borde ligga på Naturvårdsverket och länsstyrelsers ansvar att skydda djuren från extraordinär störning och stress som jakt kommer att innebära i områden som redan nu betecknas som drabbade av en naturkatastrof.

Björnar och andra djurarter påverkas negativt

Djurens Rätt och Jaktkritikerna vädjar till alla berörda länsstyrelser att beakta det här och på allvar visa att myndigheterna vill skydda de vilda djuren. Bränderna innebär att många arter kan komma att utraderas på kort tid. För björnar som överlever, men inte hinner skapa den fettdepå som behövs för att klara den långa skandinaviska hiberneringen är alla störningar kritiska just nu. Honor skall inte bara kunna föda sina ungar i idet under denna tid, utan ha skapat tillräckligt hull för att både hona och ungar skall överleva fram till våren. Dessutom förstörs björnarnas gamla iden av bränderna.

Akuta klimathändelser som extrem värme, torka och skogsbränder som härjar Sverige 2018 och ännu oöverskådliga miljökonsekvenser som nu drabbar vilda djur och deras habitat måste vara en utslagsgivande faktor för ansvarskännande myndigheter för att inhibera all jakt på björn 2018 som tyvärr redan inletts med utläggning av åtlar från 15 juli medan jakten enligt beslut börjar 21 augusti.

Till Sveriges hjälp har många frivilliga, även från andra länder, anslutit sig vilket borde mana till stor ödmjukhet och eftertänksamhet för att ge de vilda djuren skydd även efter denna utbredda naturkatastrof. Tiden för återhämtning kan inte avgöras endast av att djuren lyckats fly från de värst drabbade områdena.

Djurens Rätt och Jaktkritikerna uppmanar till att försiktighetsprincipen för all jakt måste råda 2018 eftersom ingen forskning finns på hur nya klimatförändringar med konsekvenser som ovan kommer att påverka djurens framtid; beteendeförändringar, överlevnad, fortplantning och kondition inför vintern. I dagsläget vet heller ingen hur stora arealer som kan komma att drabbas direkt eller indirekt nationellt.

Djurens Rätt och Jaktkritikerna yrkar på att en omedelbar bedömning görs av hur de akuta miljöhoten som drabbat länen 2018 i form av torka, födobrist och nu skogsbränder, påverkar de vilda djurens beteenden. Specifikt för björnarna, som även riskerar att utsättas för jakt i augusti-oktober enligt beslut av länsstyrelserna. Även den påföljande störningsperioden under älgjakten innan alla björnar kunnat förbereda sitt ide skapar negativa förhållanden för björnar i Sverige.

Force majeure vid naturkatastrof

Födointaget för björn under den viktiga fettlagringsperioden minskar när bär och annan vegetabilisk föda drabbats av torka vilket tillsammans med bränder, brandmoln, lukt, brandsläckning och flygtrafik orsakar så allvarlig störning att detta måste anses som faktorer som är att beteckna som Force majeure för djuren.

Djurens Rätt tillsammans med Jaktkritikerna påpekar att det är oetiskt att ett sådant år dessutom utsätta björnar och andra rovdjur som måste ändra sina beteenden och kanske revir för överlevnad - för jakt och stress i sina habitat. Djur på flykt med sina ungar till andra revir medför ett kaos både för de som redan bodde där och de flyende.

I rapporten "Do Bears know they are being hunted?"(1) råder forskarna i tydliga ordalag att viltförvaltare måste reducera störning i form av jakt för just björn, vars mest kritiska och vitala födoinsamlingsperiod pågår före, under och efter hela jakttiden och att andra extraordinära störningar före jaktstart måste beaktas. Nu under år 2018 utsätts vilda djur för skogsbränder, extrem torka och klimatförändringar vilket förstör djurens skydd mot annan livshotande störning såsom mängden jägare, jakt och drivande hundar utgör.

Skriv på Jaktkritikernas namninsamling för att stoppa björnjakten

Källa

  1. Ordiz A., Støen O. G., Sæbø S., Kindberg J., Delibes M. & Swenson J. E. (2012) Do bears know they are being hunted?. Biological Conservation 152: 21-28.
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: