Djurens Rätt
05 December 2017

Jämlik konkurrens behövs för en växtbaserad framtid

Regeringen satsar fram till 2019 drygt en miljard kronor på att uppnå målen i den nya livsmedelsstrategin. Men normen inom livsmedelsproduktionen i Sverige är animalier, något som skapar svårigheter både för att uppnå vissa av livsmedelsstrategins mål, liksom svårigheter för de företag som fokuserar på växtbaserat som idag har en utmaning i att möta upp en allt ökande efterfrågan. Därför behövs en handlingsplan för växtbaserade produkter på samma sätt som det finns handlingsplaner för kött- och mjölkproduktion, som en del i livsmedelsstrategin.

Det var ett av slutsatserna när representanter för vegoföretagen Oatly och Food for Progress deltog i ett möte på Näringsdepartementet den 5 december tillsammans med organisationerna Djurens Rätt, Naturskyddsföreningen, WWF och Svensk mat- och miljöinformation. Myndigheten representerades på mötet av Elisabeth Backteman, statssekreterare på Näringsdepartementet och hos landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Under mötet redogjorde representanterna från Oatly och Food for Progress om vilka utmaningar som de möter i det växtbaserade företagandet i Sverige.

– Det sägs att vi ska främja växtbaserad och nyttig kosthållning, men stöd och subventioner främjar en annan utveckling. Det behövs konkurrens på lika villkor. Men trots regelverk och subventioner som motverkar våra förutsättningar växer vi så det knakar. Vi befinner oss i ett paradigmskifte som drivs av de unga och sedan följer samhället efter, men det finns ett gap, sa Cecilia Sjöholm från Oatly.

– Det sägs att Sveriges animalieproduktion är världens mest hållbara, men den borde ses som världens minst ohållbara. Att det därför ska satsas på denna näringsgren är ett feltänk, fokus måste vara på växtbaserat. Vi kan inte backa in i framtiden, sa Lennart Bjurström från Food for Progress på mötet.

De fyra organisationerna på plats representerade civilsamhället på mötet och alla fyra känner av det ökade intresset för växtbaserat. Och på frågan om hur de från myndighetshåll ser på utvecklingen hänvisade Elisabeth Backteman till just efterfrågan:

– Fokus i livsmedelsfrågan handlar om konsumenternas efterfrågan och hur matkedjan kan möta upp den, båda när vi konsumerar privat och det vi konsumerar i offentliga måltider. Hur kan det vi lägger på tallriken svara upp mot det vi vill av hälsoskäl, klimatskäl och andra mervärden?

Anna Richter, matexpert på Världsnaturfonden WWF, varnade för att samhället idag inte är redo.

– Efterfrågan på växtbaserat kommer att öka och då kommer det bli problem om man inte bygger bort proppar i systemet som gör att människor inte kan få tillgång till de produkterna. Det gäller att ligga några steg före, att se till att marknaden följer med. Där skulle livsmedelsstrategin kunna vara mer proaktiv.

Mötet avslutades med en uppmaning och önskan om en handlingsplan för växtbaserat som en del inom Sveriges livsmedelsstrategi.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: