Djurens Rätt
23 February 2021

Jane Goodall och 140 forskare uppmanar EU att avveckla burarna

Initiativet End the Cage Age har skrivits under av mer än 1,4 miljoner EU-medborgare och lämnades i oktober 2020 över till EU-kommissionen. Det är det första medborgarinitiativ som rör förbättrat djurskydd inom EU som nu når fram hela vägen till kommissionen. Initiativet har, genom ett öppet brev, fått stöd av mer än 140 forskare. Bland dem finns den världskända primatologen Jane Goodall och flera ledande svenska forskare och akademiker.

– Idag vet de flesta att fåglar är kännande varelser. Jag har själv tagit hand om hönor som räddats från djurfabriker, och varje höna har en unik personlighet och uppvisar känslor som tillfredsställelse och rädsla. Allt mer forskning visar också detta. Det kan inte längre finns några tvivel om att ett liv i en bur utsätter djur för lidande. EU måste agera för de miljoner hönor och andra djur som hålls på detta oacceptabelt sätt, säger Jane Goodall.

De svenska forskare och akademiker som står bakom uppropet är bland annat Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Maria Andersson, lektor i etologi på SLU, Lina Göransson, doktorand på SLU, Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet, Helena Röcklinsberg, lektor i djuretik på SLU och Lena Skånberg, doktorand på SLU.

Trots att EU:s fördrag säger att djur är kännande varelser hålls mer än 300 miljoner grisar, hönor, kaniner, ankor och vaktlar i burar inom livsmedelsproduktionen i EU:s medlemsländer. Majoriteten av burarna är kala, trånga och förnekar djuren en möjlighet till naturligt beteende. Att avveckla burarna skulle innebära en radikal förändring för de djur som föds upp för att bli mat och skulle beröra miljoner djur varje år.

– Vi är stolta över att Jane Goodall och så många andra forskare ställer sig bakom initiativet att avveckla burhållningen i EU. Mer än 170 organisationer, många EU-parlamentariker och 1,4 miljoner EU-medborgare stöttar även de initiativet End the Cage Age. Djur i bur lever ett dåligt liv och det är inte längre acceptabelt. EU-kommissionen måste ta fram lagstiftning som innebär ett definitivt slut för burarna, säger Camilla Bergvall, Djurens Rätts förbundsordförande.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: