Djurens Rätt
26 December 2018

Japan återupptar sin kommersiella valjakt

Den tidigare jakt på valar som Japan har bedrivit har skett med vetenskapliga argument, även om de har varit kraftigt ifrågasatta. Men nu tar Japan steget fullt ut återupptar sin kommersiella valfångst. De lämnar därmed samtidigt Internationella valfångstkommissionen (IWC) som de under senare år utan framgång har försökt förmå att riva upp det globala förbud mot valfångst som röstades igenom 1986.

Med beslutet ansluter sig Japan till Island och Norge som är de enda länder i världen där en kommersiell valjakt förekommer.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: