Djurens Rätt
28 March 2022

JO-beslut: Studenter ska få uttala sig kritiskt om slakt

Efter att veterinärstudenten Felicia Hogrell, idag legitimerad veterinär, fått en debattartikel publicerad i Expressen, fick hela hennes klass på Sveriges Lantbruksuniversitet en föreläsning om vad de ska vara försiktiga med att uttala sig om. Detta trots att debattartikeln handlade om vad Felicia själv upplevt under sin utbildning och vetenskapligt material som publicerats på universitet. Med hjälp av Centrum för Rättvisa skickade Felicia in en JO-anmälan, som Djurens Rätt rapporterat om tidigare. Idag offentliggjordes beslutet, med svidande kritik mot universitetet.

”Innebörden av uttalandena och det sammanhang i vilket de framfördes framstår som en åtgärd för att tillrättavisa Felicia Hogrell med anledning av att hon använt sin yttrandefrihet. Denna åtgärd står i strid med repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.”

Djurens Rätt menar att det är viktigt att studenter ska få uttala sig om det de upplever under sin utbildning och att nuvarande norm kring slakt och köttätande ska få kritiseras. 

Det som sker på slakterierna och i djurfabrikerna är upprörande och behöver belysas mer än vad som görs idag. Det är därför mycket glädjande att yttrandefriheten vann den här gången, men det visar också att mer behöver göras. Djurens Rätt arbetar för att en djurskyddsminister eller djurskyddsmyndighet ska införas, som kan prioritera djurskyddet utan rädsla av att få kritik från uppdragsgivare inom animalieindustrin, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Dagens beslut från JO belyser återigen den starka kopplingen mellan djurfabrikernas intressen och myndigheter, vilket Felicia Hogrell också lyft i andra debattartiklar. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: