Djurens Rätt
16 January 2013

JO kritiserar Göteborgs djurförsöksetiska nämnd

Samtliga djurförsök som genomförs i Sverige måste godkännas i någon av de sju djurförsöksetiska nämnder som finns i Sverige. Den 16 november 2011 t0g den djurförsöksetiska nämnden i Göteborg upp två ansökningar som gällde försök på kaniner för företaget AstraZeneca.

Nämndledamoten Kristian Green, och ytterligare en ledamot reserverade sig mot en formulering i AstraZenecas ansökningar, om rastningen av kaniner. Formuleringen väckte debatt i nämnden, och nämnden valde till slut att på eget bevåg stryka de ifrågasätta meningarna i ansökan och godkänna den omformulerade ansökan.

I ett beslut från den 20 december 2012 kritiserar Justitieombudsmannen nämnden, med motiveringen att det inte ankommer "på nämnden att på eget initiativ stryka meningar i ansökan." Enligt JO skulle nämnden istället ha prövat ansökan i sin helhet.

– Det behövs en lagändring så att rätten till överklagan inte bara är förbehållen för den sökande. Det är uppenbart att djur kommer i kläm i jakt på profit, det behövs någon oberoende som har rätten att överklaga på djurens vägnar, säger Kristian Green till Göteborgs Fria.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: