Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_3
11 December 2023

Jobba med djurförsöksfrågor som sakkunnig hos Djurens Rätt!

Djurens Rätt söker en sakkunnig till sin Samhällspolitiska enhet. Jobba tillsammans med andra kollegor med politiskt påverkansarbete med särskilt fokus på utfasning av djurförsök.

Enheten Samhällspolitik på Djurens Rätt arbetar med politiskt påverkansarbete när det gäller ett flertal områden för att skapa bättre villkor för djuren. I tjänsten som sakkunnig påverkan ingår därmed påverkansarbete gentemot organisationer och myndigheter på nationell, såväl internationell nivå. I rollen krävs därmed kunskaper kring processerna bakom de politiska besluten. Särskilt fokus ligger här på frågorna rörande djurförsök och utfasning av dessa, men arbete med andra sakfrågor förekommer. Som sakkunnig ansvarar du över att omvärldsbevaka kring din sakfråga och du är bra på att bygga och upprätthålla relationer med relevanta aktörer. Du är även duktig på att skriva material inom området, såsom debattartiklar och remissvar. Slutligen representerar du organisationen i olika sammanhang.

Har du utbildning inom exempelvis statsvetenskap, juridik eller som veterinär och har jobbat som sakkunnig i minst två år? Vill du jobba med att skapa positiv förändring för djurens rättigheter? Sök denna tjänst redan idag!

Sakkunnig påverkan

Läs mer om tjänsten och sök redan idag!

Bli en del av vår Samhällspolitiska enhet och jobba med att fasa ut djurförsök. 

Sök jobbet här!
Eliza Chmurzynska

Eliza Chmurzynska

HR-ansvarig
Dela: